17 Мамыр 2020
62

Қабылдау ережесі

 

колледжі директорының

бұйрығымен бекітілген

№      2020ж.

 

 

Қазалы аграрлы-техникалық колледжі Қызылорда облыстық білім беру  басқармасы  2019-2020 оқу жылына

оқуға  қабылдау қағидалары 

 

                                                    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                                                 министрінің 2018 жылғы  «18» қазан № 578

                                                 бұйрығымен   бекітілген «Техникалық және

                                                 кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын

                                                 іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға

                                                 қабылдаудың Үлгі қағидаларына» сәйкес

                                                 құрастырылған

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Жалпы ережелер

        1. Осы техникалық және кәсіптік  білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазалы аграрлы-техникалық  колледжі Қызылорда облыстық  білім беру басқармасы(бұдан әрі – Колледж) оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы»,Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің18 қазандағы 2018 жылғы №578 бұйрығы «Техникалық және кәсіптік  білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 30 қазандағы 2018 жылғы №595 бұйрығы «Тиісті типтегі білім беру ұйымдары қызметінің Үлгі ережесін бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 14 сәуірдегі 2015 жылғы №200 «Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру саласында мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес және колледждегі техникалық кәсіптік  білім беру бағдарламалары бойынша   оқуға қабылдаудың тәртібін белгілейді.  

2. Колледжге негізгі орта , жалпы орта, техникалық және кәсіптік , орта білімнен кейінгі, жоғары  білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар қабылданады

2019-2020 оқу жылына 9 сынып негізінде біліктілігі белгіленген мамандық атауы мен  оқу мерзімі осы қағиданың 

1 қосымшасында көрсетілген .

       2019-2020 оқу жылына 11 сынып негізінде біліктілігі белгіленген мамандық атауы мен  оқу мерзімі осы қағиданың 

2 қосымшасында көрсетілген.

3. Білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде Заңның 26-бабының 8-тармағына сәйкес айқындалған тұлғаларды қабылдауға квота қарастырылған.

 Колледжге оқуға түсу кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары  білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы» қаулысына сәйкес айқындалған тұлғаларды қабылдауға квота көзделген :

1) І, II топтардағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін – 1 пайыз;

2) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін – 0,5 пайыз;

3) ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын мамандықтар бойынша ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін – 30 пайыз;
4) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін – 4 пайыз;

 5) жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін – 1 пайыз;

 

2. Колледжеге оқуға қабылдау тәртібі.

Құжаттарды қабылдау және оқуға түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру

 

     4.Колледжде тұлғалардың оқуға өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу және білім алушылар құрамына қабылдау үшін колледж директоры бұйрығымен комиссия құрылып 1 маусым 2019 жылдан бастап қызмет көрсетеді.

5. Тұлғаларды колледжге оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады 

6. Колледжге оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік  білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында;

2) білікті жұмысшы кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік  білім беру бағдарламалары бойынша 20 маусым мен 5 қыркүйек аралығында іске асырылады.

7. Оқуға түсушілер білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы өтінішіне білімі туралы құжаттың түпнұсқасын, № 086-У нысаны бойынша  медициналық анықтаманы және  мөр басылған медициналық мекеменің флюрография суретін (I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3x4 көлемдегі 4 суретті қоса береді.

       Жеке басын куәландыратын құжаттарды оқуға түсушінің өзі, ата-аналары немесе заңды өкілдері ұсынады.

Колледжге оқуға қабылдау квоталары қарастырылған тұлғалар санатты растайтын құжаттарды ұсынады.

8. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер білім беру ұйымының тіркеу журналдарына оқытудың нысандары бойынша тіркеледі.

9. Түсу емтихандары орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік  білім беру бағдарламалары бойынша және:

1) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;

2) негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);

Конкурс колледжде өткізілген оқуға түсу емтихандардың нәтижесі балл (баға) қорытындысы бойынша өткізіледі. 

Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасы  бойынша жұмысшы кадрларын дайындау тұлғалар үшін оқуға түсу емтихандары сұбаттасу түрінде өткізіледі. Оқуға түсу емтихандары мен сұхбаттасуды өткізу кезеңдерінде   аудио – бейнежазба жүргізіледі.

Қабылдау  комиссиясы тиісті бағыттар бойынша оқуға түсушілермен жеке сұхбатты 20 минуттай өткізеді.

Сұхбат жүргізуге арналған сұрақтар тізімін  қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.

10. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік  білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары 20 тамыз бен 25 тамыз аралығында өткізіледі.

    Білікті жұмысшы кадрларын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік  білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына түсетін азаматтар үшін сұхбаттасу 25 тамыз бен  28 тамыз аралығында өткізіледі.

Қабылдау емтихандары қағазда немесе компьютерлік техниканы пайдалана отырып тестілеу формасында өткізіледі: 

- тест тапсырмаларының саны әрбір пән бойынша  (сұрақтары) 25;

- әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 баллмен бағаланады;

- тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша 1 сағат 30 минут беріледі; 

-пәндер бойынша емтихандар нысанында түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған "3", "4", "5" бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шәкіл бойынша: "3" – 8 балға, "4" – 17 балға, "5" – 25 балға алмастырады.

- дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқтала салысымен ілінеді(қағазда жазбаша түрінде жүргізілген болса);

- тестілеу нәтижелері өткізілген күні хабарланады.

11. Колледжде қабылдау емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

    12.Қабылдау емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

13. Бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және қабылдау емтихандары кезіндегі даулы мәселелерді шешу, түсушілердің құқығын қорғау мақсатында директордың бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия құрамының мүшелер саны тақ болуы керек. Апелляциялық комиссия құрамы тестілеу пәндері бойынша колледждің педагогикалық қызметкерлерінен құрылады.Педагогикалық қызметкерлер саны бір тестілеу пәні бойынша екі адамнан аспайды. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан көпшіліктің дауыс беруімен төраға сайланады.Хатшы  апелляциалық  комиссияның мүшесі бола алмайды.

14. Қабылдау  емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға,аппеляцияға өтініш береді.

     Апелляцияға өтінішті қабылдау емтихандарының нәтижелері хабарланғаннан кейін апелляциялық комиссияға келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін беріледі және бір тәулік ішінде өтініш берушінің қатысуымен апелляциялық комиссияда қаралады.

15. Апелляциялық комиссия шешімі комиссия құрамы тізіміндегі мүшелердің  кем дегенде үштен екісі қатысса, заңды бола алады. Апелляциялық комиссия шешімі отырысқа қатысушылардың дауыс беруімен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда комиссия төрағасы шешуші дауыс беруге құқылы. Комиссия жұмысы төрағаның және барлық комиссия мүшелерінің қолдары қойылатын хаттамамен ресімделеді.

16. 25 тамыздан    31 тамызға  дейін күндізгі оқыту түріне білікті жұмысшы  мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру оқу бағдарламалары бойынша білім алушыларды негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалар, сұхбаттасу нәтижелері ескеріле отырып, іріктеу негізінде  білім алушылар құрамына қабылдау жүргізіледі.

17.Колледжге қабылдауды қабылдау комиссиясының ашық отырысында  мамандықтар мен оқыту тілі бойынша  жүргізеді.

18. Орта буынды мамандарды даярлау күндізгі оқу бөліміне қабылдану нәтижелері туралы ақпаратты күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін,білікті жұмысшы кадрларын даярлау - күнтізбелік жылдың 10 қыркүйегіне дейін   қабылдау комиссияларымен ақпараттық тақталарда орналастыру және колледждің  kazaly-atk.kz - интернет-сайт арқылы  жеткізіледі .