07 Желтоксан 2018
993

Ашық бюджет

 Білім ұйымының қаржы саласы бойынша  "30" Қыркүйек 2018 жылғы негізгі көрсеткіші

 "Қазалы аграрлы-техникалық колледжі" КМҚК

 (Білім ұйымының атауы)

Кезеңділігі :тоқсан сайын

Техникалық және кәсіптік білім беру бірлік 2018 год
годовой план план на период факт
1. Контингент бойынша орташа жылдық білім алушылар адам 497 497 497
бір білім алушының орташа шығыны мың теңге 734,5 557,264 557,264
2. Барлық шығыны, мың теңге мың теңге 365019 273763,2 273760,2
соның ішінде        
3.Жалақы қоры мың теңге 150714 113035,2 113035,2
соның ішінде        
3.1 Әкімшілік персонал мың теңге 40380,6 30285,45 30285,45
штат саны бірлік 31 31 31
бір бірлікке орташа айлық жалақы тенге 108550 108550 108550
3.2 Негізгі персонал  мың теңге 50141,99 37606,49 37606,49
штат саны бірлік 39 39 39
бір бірлікке орташа айлық жалақы тенге 107141 107141 107141
3.3 Өндірістік оқыту шебері мың теңге 38971,94 29228,96 29228,96
штат саны бірлік 33 33 33
бір бірлікке орташа айлық жалақы тенге 98414 98414 98414
3.4 техникалық және көмекші персонал мың теңге 21219,12 15914,34 15914,34
штат саны бірлік 30 30 30
бір бірлікке орташа айлық жалақы тенге 58942 58942 58942
2. Салықтар және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер мың теңге 11825 8869 8869
3. Коммуналдық шығындар(жарық,су,жылу,байланыс,ғаламтор,үй-жайларды жалға алу) бірлік 41666 31249 31249
4.Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу жұмыстары тенге 6632 4974 4974
5.Күрделі шығыстары (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) мың теңге 0 0 0
6. Өзге де шығыстар (әдебиет сатып алу, кеңсе және шаруашылық тауарлар т.б) мың теңге 19488 14616 14616
7. Трансферты мың теңге 18794 14095 14095
8. Шәкіртақы мың теңге 115900 90122,24 90122,24

 

Бағдарламаны жуктеу